Home 2024-03-26T09:40:28+00:00

Tot €10.000 subsidie op uw nieuwe vrachtwagen met PTO!

Gefeliciteerd met uw nieuw vrachtwagen! Is dit een vrachtwagen met bijvoorbeeld een lichtere kipper, slimme autolaadkraan OF heeft u gekozen voor een WideSpread asconfiguratie? Kortom, een vrachtwagen die om een van bovenstaande redenen energie besparend is? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor EIA-subsidie tot €10.000,-, omdat u een positieve bijdrage levert aan het klimaat.

Hoe werkt het?

Energiebesparingen op vrachtwagens worden door de overheid (RVO) beloond met subsidie Energie-investeringsaftrek (EIA), omdat u daarmee een positieve bijdrage levert aan het klimaat. Voor uw investering kunt u dan 45,5% (2021) van de energiebesparende investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, de aftrekpost, waardoor u dus minder belasting hoeft te betalen. Dit voordeel kan oplopen tot €10.000,- per opbouw. Investeringen die vallen onder de EIA staan op de Energielijst van RVO onder duidelijk omschreven investeringen (specifiek) én maatwerkinvesteringen (generiek). Zie ook RVO.nl/EIA.

Wanneer energiebesparend?

Energiebesparende vrachtwagens zijn vrachtwagens die door slim maatwerk opbouw en/of WideSpread asconfiguratie meer laadvermogen hebben en/of een lager brandstofverbruik hebben, dan een vergelijkbare vrachtwagen onder dezelfde omstandigheden zonder deze toevoegingen. Is deze energiebesparing groot genoeg, dan geeft het u recht op een subsidie die kan oplopen tot €10.000,-.

Wat kan SEVI voor u betekenen?

SEVI is gespecialiseerd in besparingsberekeningen en data van maatwerkinvesteringen (generiek), die nodig zijn om in aanmerking te komen voor EIA subsidie voor uw vrachtwagen. Het steunt daarbij op data van over de 100 voertuigen met diverse opbouwen (PTO-aangedreven), wat nodig is om de energiebesparing aan te tonen. Daarin onderscheid SEVI zich in de markt. Zonder data is het maken van de berekeningen niet mogelijk en is de kans op subsidie nihil.

Diensten en prijzen?

 

SEVI Basis

 

SEVI Compleet

(Meest gekozen)

  Indienen van de subsidieaanvraag binnen 3 maanden van de investering
  Indienen van de subsidieaanvraag binnen 3 maanden van de investering
  Verzorgen van correspondentie met RVO
  Verzorgen van correspondentie met RVO
  Maken besparingsberekeningen voor de maatwerkinvestering
  Maken besparingsberekeningen voor de maatwerkinvestering
  Beantwoording vragen van de RVO
  Beantwoording vragen van de RVO
  Aanspreekpunt voor u voor de aanvraag
  Aanspreekpunt voor u voor de aanvraag
  Fiscale ondersteuning bij het toepassen van de subsidie
  Fiscale ondersteuning bij het toepassen van de subsidie
  Lukt het niet, dan betaald u niets
  Lukt het niet, dan ontvangt u van SEVI €5.000,- op factuur
  8% van de fiscale aftrekpost
  10% van de fiscale aftrekpost
  • Lees altijd de voorwaarden voor het maken van de keuze.

Redenen om energie te besparen

Naast de EIA-subsidie vanuit RVO zijn er nog een aantal belangrijke redenen om anders na te denken over de bouw van uw vrachtwagens en het besparen van energiegebruik (veelal fossiel). Allereerst komt er een steeds grotere druk te liggen op het gebruik van fossiele energie en dus het verdienmodel van de vrachtwagen. Niet alleen nemen de heffingen op fossiele energie toe, ook het gebruik wordt in steeds grotere mate ingeperkt en wordt door de overheid meer en meer tenders gegund op emissies. De belangrijkste reden? Een energiebesparende investering levert een positieve bijdrage aan het klimaat en daar krijgen we een energie van.

Door de klant aan te leveren

  Kopie identiteitsbewijs van degene die namens de aanvrager ondertekent
  Machtiging voor subsidiedossier
  Kopie getekende koopovereenkomst/opdrachtbevestiging van de investering opbouw, Widespread systeem en/of andere energiebesparende zaken (aluminium velgen).
  Kopie chassistekening met laadvermogen

Voorwaarden

  De beschikbare subsidiegelden bij RVO voor de EIA zijn toereikend;
  De regelgeving omtrent de EIA is ongewijzigd;
  De klant is geen prominent politiek persoon;
  Het geld van de investering niet afkomstig is uit hoog risicoland in de zin van Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme);
  De klant is ervoor verantwoordelijk dat de aan te leveren documenten juist zijn en de waarheid vertegenwoordigen. SEVI is niet verantwoordelijk voor foutieve berekeningen als gevolg van foutieve documentatie.
  De aanvraag is door SEVI geaccepteerd.

Hoe aan te vragen?

  Neem dit document goed door en raadpleeg uw boekhouder of accountant. Heeft u vragen, dan kunt u deze bij onze partners of bij ons kwijt via info@sevi.nl of telefonisch.
  Maak uw keuze voor SEVI Basis of SEVI Compleet.
  Stuur de machtiging inclusief de benodigde documenten op naar aanvraag@sevi.nl.