Aanvragen 2024-03-26T09:40:28+00:00

Diensten en prijzen?

 

SEVI Basis

 

SEVI Compleet

(Meest gekozen)

  Indienen van de subsidieaanvraag binnen 3 maanden van de investering
  Indienen van de subsidieaanvraag binnen 3 maanden van de investering
  Verzorgen van correspondentie met RVO
  Verzorgen van correspondentie met RVO
  Maken besparingsberekeningen voor de maatwerkinvestering
  Maken besparingsberekeningen voor de maatwerkinvestering
  Beantwoording vragen van de RVO
  Beantwoording vragen van de RVO
  Aanspreekpunt voor u voor de aanvraag
  Aanspreekpunt voor u voor de aanvraag
  Fiscale ondersteuning bij het toepassen van de subsidie
  Fiscale ondersteuning bij het toepassen van de subsidie
  Lukt het niet, dan betaald u niets
  Lukt het niet, dan ontvangt u van SEVI €5.000,- op factuur
  8% van de fiscale aftrekpost
  10% van de fiscale aftrekpost
  • Lees altijd de voorwaarden voor het maken van de keuze.

Redenen om energie te besparen

Naast de EIA-subsidie vanuit RVO zijn er nog een aantal belangrijke redenen om anders na te denken over de bouw van uw vrachtwagens en het besparen van energiegebruik (veelal fossiel). Allereerst komt er een steeds grotere druk te liggen op het gebruik van fossiele energie en dus het verdienmodel van de vrachtwagen. Niet alleen nemen de heffingen op fossiele energie toe, ook het gebruik wordt in steeds grotere mate ingeperkt en wordt door de overheid meer en meer tenders gegund op emissies. De belangrijkste reden? Een energiebesparende investering levert een positieve bijdrage aan het klimaat en daar krijgen we een energie van.

Door de klant aan te leveren

  Kopie identiteitsbewijs van degene die namens de aanvrager ondertekent
  Machtiging voor subsidiedossier
  Kopie getekende koopovereenkomst/opdrachtbevestiging van de investering opbouw, Widespread systeem en/of andere energiebesparende zaken (aluminium velgen).
  Kopie chassistekening met laadvermogen

 

Voorwaarden

  De beschikbare subsidiegelden bij RVO voor de EIA zijn toereikend;
  De regelgeving omtrent de EIA is ongewijzigd;
  De klant is geen prominent politiek persoon;
  Het geld van de investering niet afkomstig is uit hoog risicoland in de zin van Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme);
  De klant is ervoor verantwoordelijk dat de aan te leveren documenten juist zijn en de waarheid vertegenwoordigen. SEVI is niet verantwoordelijk voor foutieve berekeningen als gevolg van foutieve documentatie.
  De aanvraag is door SEVI geaccepteerd.

 

Hoe aan te vragen?

  Neem dit document goed door en raadpleeg uw boekhouder of accountant. Heeft u vragen, dan kunt u deze bij onze partners of bij ons kwijt via info@sevi.nl of telefonisch.
  Maak uw keuze voor SEVI Basis of SEVI Compleet.
  Stuur de machtiging inclusief de benodigde documenten op naar aanvraag@sevi.nl.

Download aanvraagdocument als PDF
Download aanvraagdocument als DOC