Over Sevi 2024-03-26T09:40:28+00:00

Over SEVI

Er komt een steeds grotere druk te liggen op het gebruik van energiegebruik (veelal fossiel) en dus het verdienmodel van de vrachtwagen op de lange termijn. Niet alleen nemen de heffingen op fossiele energie toe, ook het gebruik wordt ingeperkt en werk wordt meer en meer gegund op emissies. Tijd om te innoveren.
Helaas is dat niet zo eenvoudig. Innoveren en verduurzamen is op dit moment meestal kostprijsverhogend en deze zijn niet altijd direct terug te verdienen. Sterker nog, voor de concurrent is het eenvoudiger en goedkoper om te kopiëren, dan zelf te innoveren. Dit houdt vernieuwingen tegen. Om toch de bedrijven te stimuleren om energie te besparen is de EIA-Investeringsaftrek in het leven geroepen.

Om te bewijzen dat een maatwerk investering energiebesparend is, is echter data nodig, veel data. Zonder data geen subsidie en dus minder stimulans om energiebesparende ideeën om te zetten in actie. Door het maken van de besparingsberekeningen en door data helpt SEVI bij het verwezenlijken van duurzame initiatieven om zo een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat. Daar krijgen we energie van!
SEVI: Energiebesparing? Daar krijgen wij energie van.